Acreditació de valencià (CIEACOVA)

cieacova-logo

Proves comunes d’acreditació de coneixements de Valencià

La Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) està formada per membres dels serveis lingüístics de les universitats següents: Universitat de València-Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat Cardenal Herrera-CEU i Universitat Catòlica de València–Sant Vicent Màrtir. La CIEACOVA naix del conveni signat per aquestes universitats per a l’homologació dels certificats de valencià expedits pels respectius serveis lingüístics universitaris.

CONVOCATÒRIA MARC GENER 2020
-Inscripció: (del l’11 al 29 de novembre de 2019)

CONVOCATÒRIA MARC MAIG-JUNY 2020
-Inscripció: (no disponible )

Models de proves  Programes, estructures i criteris de correcció  Preguntes freqüents


CALENDARI DE LES PROVES  Última actualització 24/07/2019  (convocatòria maig-juny 2019) 

2019 abril
Dies 25 al 8…………INSCRIPCIÓ ACÍ Del 25 de març al 8 d’abril de 2019 (Termini de matrícula)
Dia 10 al 19….…..…llistat persones matriculades (termini de sol·licitud de correcció de dades del 10 al 19 d’abrilal correu prova@umh.es)
Dia 15 ………………..15 d’abril és l’últim dia que es pot sol·licitar la devolució del pagament de les taxes de la matrícula.

2019 maig
Dia 30………………Prova oral nivell C1 de les persones matriculades al campus d’Elx …primer cognom de la A a la L
Dia 31……………….Prova oral nivell C1 de les persones matriculades al campus d’Elx… primer cognom de la M a la Z
Dia 31……………….Prova oral nivell C1 de les persones matriculades al campus Altea, Sant Joan i Oriola de la A a la Z
Dia 31……………….Prova oral nivell B1 Totes les persones matriculades de B1  faran la prova al campus d’Elx

Informació d’aules i edificis de la prova oral i escrita ja disponible en aquet enllaç )
Plànol Elx     Plànol Sant Joan    Plànol Salesas-Oriola   Plànol Altea

2019 juny
Dia 03………………Prova oral nivell C2  les persones matriculades de C2 al campus d’Altea faran la prova al campus de Sant Joan
Dia 03………………Proves orals nivells A2 i B2 Totes les persones matriculades de A2 i B2 faran la prova al campus d’Elx
Dia 05………………Comunicació resultats prova oral nivell B1 i C1 (enviarem el resultat personalitzat als correus electrònics)
Dia 06………………Comunicació resultats prova oral nivell A2, B2 i C2 (enviarem el resultat personalitzat als correus electrònics)
Dia 07………………Prova escrita nivell C1 (hora: 16:00)
Dia 07………………Prova escrita nivell B1 Totes les persones matriculades de B1 faran la prova al campus d’Elx (16:00)
Dia 10………………Prova escrita nivell C2 (Les persones matriculades de C2 al campus d’Altea faran la prova al campus de Sant Joan) (16:00)
Dia 10………………Proves escrites nivells A2 i B2 Totes les persones matriculades de A2 i B2 faran la prova al campus d’Elx(16:00)

2019 juliol
Dia 08/………….….. Informació de resultats de les proves (Us informarem mitjançant correu electrònic personalitzat)
Dies 09, 10 i 11……..(descarrega el formulari de sol·licitud) Sol·licitud de revisió presencial de la prova del 15 i 16 de juliol ambdós inclosos.
Dia 12……………….…Veure ací el llistat de les cites de revisió sol·licitades.
Dia 15 i 16…………….Dies de revisió amb cita prèvia (del llistat publicat el dia 12 de juliol en el web)
Dia 23………………….Tancament d’acta.
Dia 24……………..Lliurament de certificats electrònics https://sede.umh.es/ (els certificats d’acreditació s’envien al e-mail que se’ns ha facilitat en la matrícula)

QUI S’HI POT MATRICULAR ?

** Alumnat actual de la UMH d’estudis oficials.
** Alumnat antic de la UMH d’estudis oficials. Cal estar registrat en la base d’alumni de la UMH. (formulari d’alta: alumni) (alumni@umh.es)
** Alumnat actual i antic dels cursos de valencià del Centre d’Idiomes UMH
** Alumnat actual i antic dels cursos de capacitació del Centre d’Idiomes UMH
** PAS (personal d’administració i serveis de la UMH).
** PDI (personal docent i investigador de la UMH).

NO HI HA MATRÍCULA LLIURE
LA MATRÍCULA ÉS EXCLUSIVAMENT PER A L’ALUMNAT I PERSONAL DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D’ELX

(A més, per a poder inscriure’s cal haver complit els 18 anys abans del dia 1 de gener de 2019)
(L’alumnat, PAS i PDI ha d’estar matriculat en el programa de valencià gratuït LLUMH)


PREU I LLOC DE LES PROVES

Preu: 40€ i dóna dret a la participació en una única convocatòria.

Lloc: Campus d’Altea, Elx, Sant Joan i Oriola. Les proves es realitzaran en el campus triat si el nombre de matrícules arriba al mínim de 20 persones. En cas contrari es reubicarà al campus més pròxim al qual sí es realitzen les proves.

En el cas de canvi de campus, l’interessat té la possibilitat de sol·licitar la cancel·lació de la inscripció i devolució de les taxes exclusivament dins del termini establert. El 15/04/2019 és l’últim dia que es pot sol·licitar la devolució de les taxes al correu prova@umh.es


PERÍODE D’INSCRIPCIÓ I DE MATRÍCULA

Període de sol·licitud d’inscripció: del 25 de març al 8 d’abril de 2019 (exclusivament alumnat i personal de la UMH)

Les persones amb necessitat d’adaptació perquè tenen discapacitat igual o superior al 33% per a realitzar les proves hauran d’enviar el següent formulari de sol·licitud d’adaptació. Més informació en Unitat per a la Integració de persones amb discapacitat.


CONDICIONS D’ANUL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LES TAXES DE MATRÍCULA.

El dia 15 d’abril (prorrogat al 05 de maig) és l’últim dia que es pot sol·licitar l’anul·lació i devolució del pagament de les taxes de la matrícula al correu prova@umh.es

(Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un CODI IBAN al qual realitzarem la devolució mitjançant transferència bancària)


LLISTAT PERSONES MATRICULADES

(veure ací el llistat provisional matriculats)


INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LES PROVES CIEACOVA. COM


Qualsevol incidència podeu comunicar-la a l’Oficina de Llengües al correu prova@umh.es

Ubicació de l’Oficina de Llengües de la Universitat Miguel Hernández d’Elx [Ver pantalla completa]

2 setembre 2019