Ajudes i premis

15 desembre 2020

CONVOCATÒRIA 2020 D’AJUDES PER A ELABORAR
  • TESIS
  • TREBALLS FI DE GRAU (TFG)
  • TREBALLS FI DE MÀSTER (TFM)
  • MEMÒRIES D’INVESTIGACIÓ EN VALENCIÀ

Resolució 2020/4442  extracte resolució DOGV

Resolució de la convocatòria d’ajuts a la presentació de tesis, TFG, TFG memòries d’investugació en valencià 2020

Enllaç a la seu Electrònica
Sol·icitud (formulari)


La Fundació Sambori –amb la col·laboració de la Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat Politècnica de València i Universitat de València – convoca el Dihuitè Concurs Universitari de Narrativa Curta en Valencià PREMI SAMBORI 2021 adreçat als estudiants de les universitats públiques valencianes, d’acord amb les següent bases.