Acreditació (CIEACOVA)

25 de novembre 2022

Proves comunes d’acreditació de coneixements de Valencià

La Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (cieaCOVA) està formada per membres dels serveis lingüístics de les universitats següents: Universitat de València-Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat Cardenal Herrera-CEU i Universitat Catòlica de València–Sant Vicent Màrtir. La cieaCOVA naix del conveni signat per aquestes universitats per a l’homologació dels certificats de valencià expedits pels respectius serveis lingüístics universitaris.

  Models de proves   –   Programes, estructures i criteris de correcció   –  Preguntes freqüents


CONVOCATÒRIA GENER 2023


QUI ES POT MATRICULAR A LA UMH ?

* Preu:  60 €  Estudiantat de la UMH d’estudis oficials (actual i egressat)
* Preu:  60 €  Estudiantat del Centre d’Idiomes UMH (actual i antic)
* Preu:  60 €  Treballadors de la UMH (PAS I PDI)

A més, per a poder inscriure’s cal haver complit els 18 anys abans del dia 12 de gener de 2023

(Formulari de matrícula) del 14 al 21 de novembre de 2022 (dia 22/11/2022 publicació llista provisional  (pdf) de persones matriculades

Les places són limitades. El termini de matrícula es tancarà automàticament si s’arriba al màxim de places disponibles abans del dia de finalització.
Les inscripcions no pagades durant el termini de matricula no es consideraran vàlides.
Les persones amb necessitat d’adaptació per discapacitat igual o superior al 33% per realitzar les proves hauran de revisar el següent Protocol per a la sol·licitud d’adaptacions i enviar el formulari de sol·licitud d’adaptació amb la suficient antelació. Més informació en Atenció al estudiant amb discapacitat – Atenció al estudiant amb discapacitat – ATED


DIES DE LES PROVES 

Reviseu periòdicament aquest lloc web per estar informats dels possibles canvis o modificacions que afecten les proves a la UMH.  Aquest lloc web és el tauler oficial d’informació relativa a la matrícula i lloc de les proves a la UMH.
És obligatori acreditar la identitat amb DNI o passaport en vigor per poder realitzar les proves.

Prova oral. Primer grup a les 15:50 hores

A2 16 de gener 2023 (Elx)
B1 12 de gener 2023 (Elx)
B2 16 de gener 2023 (Elx)
C1 12/13 de gener 2023 (Elx) (una setmana abans de la prova es publicarà el dia designat a cada persona)
C1 12 de gener 2023 (Altea, Oriola i Sant Joan)
C2 16 de gener 2023 (Elx, Altea, Oriola i Sant Joan)

El dia 18 de gener es publicarà la nota de la prova oral dels nivells B1, C1.
El dia 19 de gener es publicarà la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2.

Prova escrita. A les 16:00 hores

A2  23 de gener 2023 (Elx)
B1  20 de gener 2023 (Elx)
B2  23 de gener 2023 (Elx)
C1  20 de gener 2023 (Elx, Altea, Oriola i Sant Joan)
C2  23 de gener 2023 (Elx, Altea, Oriola i Sant Joan)

Certificat electrònic en la seu electrònica UMH


LLOC DE LES PROVES

Lloc: C1 i C2 en el campus triat si el nombre de matrícules arriba al mínim de 25 persones. En cas contrari es reubicarà al campus més pròxim al qual sí es realitzen les proves.
Lloc: A2-B1-B2 al campus d’Elx exclusivament.  Nombre de matrícules per nivell mínim 25 persones.

En cas de canvi de campus, l’interessat té la possibilitat de sol·licitar la cancel·lació de la inscripció i devolució de les taxes exclusivament dins del termini establert. El dia 24 de novembre de 2022 és l’últim dia que es pot sol·licitar l’anul·lació i devolució del pagament de les taxes de la matrícula.

Plànol Altea (jpg)Plànol Elx (jpg)Plànol Sant Joan (jpg)Plànol Salesas-Oriola


CONDICIONS D’ANUL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LES TAXES DE MATRÍCULA

El termini per a enviar la sol·lcitud és del 21 al 24 de novembre de 2022 ambdós inclosos en aquest Formulari de sol·licitud d’anul·lació i devolució de taxes (formulari google)
El dia 24 de novembre de 2022 és l’últim dia que es pot sol·licitar l’anul·lació i devolució del pagament de les taxes de la matrícula.
La UMH disposa d’un termini de 90 dies hàbils per realitzar la transferència de devolució de taxes.


INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LES PROVES CIEACOVA.COM

Qualsevol incidència podeu comunicar-la a l’Oficina de Llengües al correu prova@umh.es


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Document informatiu (pdf). De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de drets digitals.


Ubicació de l’Oficina de Llengües de la Universitat Miguel Hernández d’Elx [Veure pantalla completa]