Acreditació (CIEACOVA)

14 de juliol 2022

Proves comunes d’acreditació de coneixements de Valencià

La Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) està formada per membres dels serveis lingüístics de les universitats següents: Universitat de València-Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat Cardenal Herrera-CEU i Universitat Catòlica de València–Sant Vicent Màrtir. La CIEACOVA naix del conveni signat per aquestes universitats per a l’homologació dels certificats de valencià expedits pels respectius serveis lingüístics universitaris.

  Models de proves   –   Programes, estructures i criteris de correcció   –  Preguntes freqüents


Convocatòria maig-juny-2022

Correcció d’errades de la convocatòria marc de les proves de maig-juny de 2022


QUI ES POT MATRICULAR A LA UMH ?

* Preu:  60€  Estudiantat de la UMH d’estudis oficials (actual i antic)
* Preu:  60€  Estudiantat del Centre d’Idiomes UMH (actual i antic)
* Preu:  60€  Treballadors de la UMH (PAS I PDI)

(Formulari de matrícula) 

(A més, per a poder inscriure’s cal haver complit els 18 anys abans del dia 25 de maig de 2022)

Les places són limitades. El termini de matrícula es tancarà automàticament si s’arriba al màxim de places disponibles abans del dia de finalització.
Les inscripcions no pagades durant el termini de matricula no es consideraran vàlides.
Les persones amb necessitat d’adaptació per discapacitat igual o superior al 33% per realitzar les proves hauran de revisar el següent Protocol per a la sol·licitud d’adaptacions i enviar el formulari de sol·licitud d’adaptació amb la suficient antelació. Més informació en Atenció al estudiant amb discapacitat – Atenció al estudiant amb discapacitat – ATED


CALENDARI DE LES PROVES 

Reviseu periódicament els possibles canvis per causa de la Covid-19. Informarem en aquest lloc web de qualsevol possible modificació que afecte a les proves de la UMH.
És obligatori acreditar la identitat amb DNI o passaport en vigor per poder realitzar les proves.

Pla de contingència per al desenvolupament de les proves  CIEACOVA maig-juny 2022
Horari prova escrita: crida a les 16:00 hores.
Horari prova oral: Primer grup a les 15:50 Hores.

2022 abril
Dies 4 al 12 Matrícula (Formulari de matrícula)
Dia 20  Publicació Llista provisional persones matriculades

2022 maig-juny
Proves dels nivells A2 B1 B2 C1 C2
Dia 01 juny Comunicació resultat provisional prova oral nivells B1 i C1 (per correu electrònic)
Dia 02 juny Comunicació resultat provisional prova oral nivells A2 , B2 i C2 (per correu electrònic)

2022 juliol
Dia 6 Resultats de les proves. El resultat l’enviarem per correu electrònic.
Dies 7 i 8 Formulari de sol·licitud vista de la prova.
Dies 7 al 18 Comunicació i procediment vista de la prova.
Dies 18 al 22 Sol·licitud de reclamació de la prova (presentar per la seu electrònica (https://sede.umh.es/ca/procedimientos/instancia-general/)
Resolució de les sol·licituds de reclamació abans del 19 de setembre

Certificat electrònic https://sede.umh.es


LLOC DE LES PROVES

Lloc: C1 i C2 en el campus triat si el nombre de matrícules arriba al mínim de 25 persones. En cas contrari es reubicarà al campus més pròxim al qual sí es realitzen les proves.
Lloc: A2-B1-B2 al campus d’Elx exclusivament.  Nombre de matrícules per nivell mínim 25 persones.

En cas de canvi de campus, l’interessat té la possibilitat de sol·licitar la cancel·lació de la inscripció i devolució de les taxes exclusivament dins del termini establert. El dia 15 d’abril de 2022 és l’últim dia que es pot sol·licitar l’anul·lació i devolució del pagament de les taxes de la matrícula.

Plànol AlteaPlànol ElxPlànol Sant JoanPlànol Salesas-Oriola


CONDICIONS D’ANUL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LES TAXES DE MATRÍCULA

El dia 15 d’abril és l’últim dia que es pot sol·licitar l’anul·lació i devolució del pagament de les taxes de la matrícula. (Formulari de sol·licitud d’anul·lació)
La UMH disposa d’un termini aproximat de 3 mesos hàbils per realitzar la transferència de devolució de taxes.


INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LES PROVES CIEACOVA.COM

Qualsevol incidència podeu comunicar-la a l’Oficina de Llengües al correu prova@umh.es


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Document informatiu. De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de drets digitals.


Ubicació de l’Oficina de Llengües de la Universitat Miguel Hernández d’Elx [Veure pantalla completa]