Convocatòria gener-2022 Acreditació valencià (CIEACOVA)

Pròxima convocatòria: gener-2022, Matrícula del 15 al 25 de novembre

cieacova
Proves comunes d’acreditació de coneixements de Valencià

QUI S’HI POT MATRICULAR ?

** Matrícula estudiantat de la UMH d’estudis oficials. (actual i antic)
** Matrícula estudiantat del Centre d’Idiomes UMH de valencià o capacitació (actual i antic)
** Matrícula PAS (personal d’administració i serveis de la UMH)
** Matrícula PDI (personal docent i investigador de la UMH)

Matrícula del 15 al 25 de novembre

Més informació en Oficina de Llengües UMH