Presentació

L'Oficina de Llengües impulsa l'ús del valencià a la Universitat Miguel Hernández d'Elx d'acord amb la política lingüística dels òrgans de govern. S'encarrega de potenciar el coneixement i l'ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de reforçar la seua consolidació i plena normalització en la comunitat universitària i la societat en general.

L'Oficina de Llengües de la UMH depèn, funcionalment, del Vicerectorat de Cultura, al qual dona suport en la política lingüística i promoció del valencià.