Queda’t a casa UMH

Activitats d’anar per casa

Escola Valenciana vol que aquest temps a casa no siga temps desaprofitat. Per això mateix, donada la suspensió de l’activitat escolar, posem a la disposició de totes les Amigues i Amics d’Escola Valenciana un conjunt de recursos didàctics que xiquetes i xiquets poden realitzar des de casa. Portem l’escola a casa!Des de Cultura UMH us hem preparat la pàgina #culturaENCASA amb una selecció encapsulada de continguts culturals produïts per la UMH, que esperem gaudiu i faça la vostra quarantena més amena i enriquidora.Edicions Bromera, amb motiu de la quarantena sanitària per la pandèmia del coronavirus, ha decidit posar a disposició del professorat i l’alumnat els seus recursos digitals acadèmics online de manera totalment gratuïta. Així, el segell ha obert els seus llibres digitals allotjats a la plataforma Blinklearning amb l’objectiu de facilitar al professorat, les famílies i l’alumnat, un banc de recursos i continguts perquè els xiquets i les xiquetes puguen seguir aprenent des de casa.Amb aquesta iniciativa, Bromera mostra la seua voluntat d’ajudar a la comunitat educativa a enfrontar-se a un repte social important: continuar amb la formació des de casa, aportant la màxima normalitat possible en una situació extraordinària i sense precedents.

Així, l’editorial valenciana se suma a la campanya #joemquedeacasa i aposta per actituds responsables socialment que ens permeten superar la crisi sense que l’educació de l’alumnat es veja tan afectada. Els llibres estaran en obert durant tot el període que dure el confinament de professorat i alumnat. Per a accedir a aquests materials, els educadors i educadores rebran en el seu correu electrònic uns enllaços per a compartir amb l’alumnat tots aquests recursos didàctics per a l’apenentatge del valencià i altres matèries escolars.

23 marzo 2020

INFORMACIÓN IMPORTANTE

INFORMACIÓN IMPORTANTE.
Con fecha 14 de marzo de 2020 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria causada por el COVID-19. En atención a dicho decreto, y a las directrices marcadas por esta Universidad Miguel Hernández de Elche, la Oficina de Cultura e Igualdad y la Oficina de Llengües realizarán toda su gestión administrativa habitual mediante teletrabajo. Esta modalidad implica la asunción de la siguiente acción:
– La atención de cualquier tipo de gestión se realizará a través de los correos electrónicos que tienen habilitados ambas oficinas: cultura@umh.es; prova@umh.es, igualdad@umh.esated@umh.es
Asimismo, se recuerda lo siguiente:
Cualquier trámite administrativo se debe realizar a través de la sede electrónica de la UMH. En el caso concreto de querer presentar una solicitud o escrito dirigido a este servicio (o cualquier órgano o entidad de la UMH), este se debe realizar mediante una instancia general.
De acuerdo con el Real Decreto, se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. (…). Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.
Se puede consultar la información institucional de la UMH sobre la medidas adoptadas ante esta situación aquí.


16 marzo 2020

Trobades 2019

Categories: Valencià Etiquetas:
28 marzo 2019