Ajuts TFG, TFM, tesis, memòries en valencià

Convocatòria 2024 d’ajudes per a l’elaboració en valencià de:

Tesis
Treballs de fi de grau (TFG)
Treballs de fi de màster (TFM)
Memòries d’investigació

Objectiu:
Amb la finalitat d’estimular l’ús del valencià en l’àmbit de la investigació, l’Oficina de Llengües de la Universitat Miguel Hernández d’Elx fa una convocatòria pública per a la concessió d’ajudes a l’elaboració en valencià de tesis, treballs fi de grau, treballs fi de màster i memòries d’investigació o equivalents d’estudiants de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Important: 
El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el DOGV Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d’aquestes bases i finalitzarà el 30 de setembre de 2024.
La duració de l’activitat subvencionada arreplega dos cursos acadèmics, s’ha d’executar abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, això és, el dia 30 de setembre de 2024.
La sol·licitud s’ha de presentar per la seu electrònica de la UMH i s’ha d’adreçar a l’Oficina de Llengües de la UMH.