Subvenció per a elaborar tesis, treballs fi de grau, treballs fi de màster i memòries d’investigació o equivalents, en valencià (2022/2023 i 2023/2024)

Recerca, Valencià

24 d’abril 2024

L’Oficina de Llengües té el plaer d’anunciar-vos que acaba de publicar-se en el DOGV núm. 9834, de 23 d’abril de 2024, l’extracte de la convocatòria de 17 d’abril, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, de subvenció per a elaborar tesi, treballs fi de grau (TFG), treballs fi de màster (TFM) i memòries d’investigació o equivalents, en valencià (2022/2023 i 2023/2024), les bases reguladores de la qual poden consultar-se ací: https://boumh.umh.es/files/2024/04/RR_00912_2024.pdf.

Podeu consultar tota la informació relativa a la subvenció susdita en el següent enllaç: https://boumh.umh.es/dogv-num-9834-de-23-de-abril-de-2024-extracto-de-la-convocatoria-de-17-de-abril-de-la-universidad-miguel-hernandez-de-elche-de-subvencion-para-elaborar-tesis-trabajos-fin-de-grado-tfg-trabajos/

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb l’Oficina de Llengües UMH escrivint-nos un correu electrònica a .