Actualitat

El Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, en reunió extraordinària del dia 18 de setembre de 2020, ha aprovat la convocatòria d'una prova extraordinària de nivell C1. El termini d'inscripció per al nivell C1 serà des del 28 de setembre fins al 2 d'octubre de 2020, ambdues dates incloses. Podeu consultar les dates...
23 setembre 2020
ALUMNI ESTUDIANTS ESTUDIS PROVES VALENCIÀ CIEACOVA VALENCIà
Pròxima convocatòria: gener-2021, sempre que les condicions sanitàries ho permeten. (no té data de matrícula perquè encara no s’ha dut a terme l’aprovació pel Ple) Proves comunes d’acreditació de coneixements de Valencià   QUI S’HI POT MATRICULAR ? ** Matrícula estudiantat de la UMH d’estudis oficials. (actual i antic) ** Matrícula estudiantat del Centre d’Idiomes UMH de valencià o capacitació (actual i...
18 setembre 2020
PROVES VALENCIÀ CIEACOVA VALENCIà
L'1 de juny es reprenen els Terminis Administratius (Art. 9 RD 537/2020, de 22 de maig). A partir de l'1 de juny de 2020 es reprendran els terminis administratius que van ser suspesos per la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març Atenció al públic a l’oficina de llengües. L’atenció al...
23 setembre 2020
ALUMNI ART I CULTURA ALTRES RECURSOS HUMANS VALENCIà
INFORMACIÓ IMPORTANT COVID-19 Amb data de 14 de març de 2020 es publicava en el Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19. En atenció a aquest decret i a les directrius marcades per aquesta Universitat...
1 abril 2020