Actualitat

PROVES VALENCIÀ CIEACOVA VALENCIà
L'1 de juny es reprenen els Terminis Administratius (Art. 9 RD 537/2020, de 22 de maig). A partir de l'1 de juny de 2020 es reprendran els terminis administratius que van ser suspesos per la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març Atenció al públic a l’oficina de llengües. L’atenció al...
17 juny 2020
ALUMNI ART I CULTURA ALTRES RECURSOS HUMANS VALENCIà
INFORMACIÓ IMPORTANT COVID-19 Amb data de 14 de març de 2020 es publicava en el Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19. En atenció a aquest decret i a les directrius marcades per aquesta Universitat...
1 abril 2020