PRESENTACIÓ

L’Oficina de Llengües impulsa l’ús del valencià a la Universitat Miguel Hernández d’Elx d’acord amb la política lingüística dels òrgans de govern. S’encarrega de potenciar el coneixement i l’ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de reforçar la seua consolidació i plena normalització en la comunitat universitària i la societat en general.

L’Oficina de Llengües de la UMH depèn, funcionalment, del Vicerectorat de Cultura, al qual dona suport en la política lingüística i promoció del valencià.


Atenció al públic a l’oficina de llengües amb cita prèvia.
La recollida de certificats se sol·licitarà a través d’un correu electrònic.
Una vegada rebuda la sol·licitud, li remetrem un correu electrònic en el qual informarem del dia i hora de la cita, així com de les normes de seguretat i higièniques que s’han de respectar en la realització d’aquesta gestió.
Només es permetrà l’accés a la persona que vinga a recollir el certificat. No s’admet la presència d’acompanyants.
No s’atendrà cap persona que no porte posada una mascareta. En cas contrari, se li indicarà que ha de demanar una nova cita.
Per a qualsevol consulta pots enviar-nos un correu electrònic a la nostra adreça d’atenció a públic

– Atenció de qualsevol tipus de gestió es pot realitzar a través dels correus electrònics que tenen habilitats les oficines: