D’interés

Recomanacions lingüístiques per a les xarxes socials a les universitats

INTRODUCCIÓ
Aquest recurs conté criteris lingüístics i recomanacions per als comptes institucionals universitaris a les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram, principalment). En concret, s’adreça especialment a les persones que gestionen i escriuen les publicacions de comptes oficials de les universitats; de facultats, departaments i centres de recerca; d’estudis (graus, màsters i postgraus), i de serveis (lingüístics, d’esports, biblioteques, etc.).

Cada xarxa social té unes característiques pròpies pel que fa al contingut i a la llargada del missatge, al sistema de mencions i al destinatari. Tanmateix, en tots els casos es tracta de comptes relacionats amb les universitats de parla catalana, és a dir, de caràcter institucional. D’aquí ve la importància d’establir uns criteris de redacció per a aquest tipus de publicacions.

Les recomanacions estan dividides en set apartats: to i registre, estil de redacció, llengua de les publicacions, tractament personal, correcció gramatical i ortogràfica, puntuació i recursos tipogràfics. D’entrada, totes les indicacions s’apliquen als continguts de la majoria de xarxes socials, excepte que s’especifiqui el contrari.

Descarrega en PDF


Redacció de textos igualitaris en català, castellà i anglés

La Xarxa Vives d’Universitats ha publicat els Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris en català, castellà i anglés. La publicació, adreçada a tota la comunitat universitària, naix per visibilitzar l’equitat entre homes i dones en tots aquells documents que es produeixen a la universitat.

Els Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris se sumen al recull de recursos que la Xarxa posa a l’abast de la comunitat universitària per lluitar contra la ceguesa al gènere. L’obra es pot descarregar gratuïtament al web de la Xarxa Vives i incorpora diverses estratègies lingüístiques i propostes d’ús per visibilitzar les dones en el discurs. Ha estat elaborada pel Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives, sota la coordinació de la Universitat de Barcelona. També compta amb el suport del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives.


“Per comunicar, clar i català”, nova campanya per fomentar l’ús de termes d’empresa en català. Llengua catalana.

01/02/2017

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) del Departament de Cultura, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i el TERMCAT enceten “Per comunicar, clar i català”, una campanya de difusió de terminologia en català relacionada amb el món de l’empresa que té com a objectiu donar a conèixer terminologia empresarial en català i de difondre la importància de no adoptar indiscriminadament anglicismes innecessaris en entorns professionals. L’acció s’inscriu en el marc de la campanya de la DGPL “Català i empresa, ja estàs al dia?” i en els objectius de l’agenda per a la qualitat lingüística del Departament de Cultura.

Flux de caixa, empresa emergent o part interessada són termes ben formats en català, transparents i benflux_caixa_jpg entenedors, que permeten comunicar amb 50_termes_empresa_jpg_196508455claredat. Sovint, des de sectors empresarials o des de la premsa, en sentim els equivalents en anglès: cash-flow, start-up o bé stakeholder. És una tendència que perjudica la qualitat del català que es fa servir en el món de l’empresa i dels mitjans de comunicació. En aquest sentit, la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, ha manifestat: “Seguim el ritme de l’aparició incessant de nous conceptes i treballem per trobar l’equilibri en assumir noves formes d’expressió, sense quedar ancorats en un purisme exagerat i sense perdre entitat per la interferència desmesurada d’altres llengües.”

L’acció, que es durà a terme des del febrer fins a l’abril a les xarxes socials, consisteix en l’emissió de píndoles que contrasten l’anglicisme amb la fórmula catalana. Els termes estan recollits al fullet 50 termes del món de l’empresa, que es podrà descarregar a la pàgina de la campanya. “Per comunicar, clar i català” i que també es podrà demanar en paper.


50_termes_mon_empresa Els 50 termes del món de l’empresa són termes seleccionats pel TERMCAT tenint en compte criteris d’actualitat, de representativitat i d’àmplia difusió. El TERMCAT, que coordina i promou les actuacions terminològiques en llengua catalana, és un consorci adscrit a la Direcció General de Política Lingüística al Departament de Cultura, format per la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística.

50_termes_mon_digital_jpg_901267117Recull de termes vinculats a l’àmbit digital triats pel TERMCAT tenint en compte criteris d’actualitat, de representativitat i d’àmplia difusió. Presenta les definicions dels termes i les denominacions en català, castellà i anglès. 50_termes_mon_digital

El món digital és una oportunitat i un repte per a totes les llengües. La Direcció General de Política Lingüística treballa perquè el català tingui una sòlida base en tecnologies lingüístiques, una oferta competitiva en productes i serveis digitals i la terminologia adequada.