CONVOCATÒRIA 2021 D’AJUDES TFG, TFM, TÈSIS i MEMÒRIES D’INVESTIGACIÓ

CONVOCATÒRIA 2021 D’AJUDES PER A ELABORAR
    • TESIS DOCTORALS
    • TREBALLS FI DE GRAU (TFG)
    • TREBALLS FI DE MÀSTER (TFM)
    • MEMÒRIES D’INVESTIGACIÓ EN VALENCIÀ

OBJECTE
Amb la finalitat d’estimular l’ús del valencià en l’àmbit de la investigació, l’Oficina de Llengües de la Universitat Miguel Hernández d’Elx fa una convocatòria pública per a la concessió d’ajudes a l’elaboració en valencià de tesis, treballs fi de grau, treballs fi de màster i memòries d’investigació o equivalents d’estudiants de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.