Matrícula CIEACOVA UMH convocatòria gener 2024

11 Setembre, 2023a22 Novembre, 2023

Matrícula CIEACOVA UMH convocatòria gener 2024

L'acreditació de valencià de les universitats valencianes: CIEACOVA – M. Josep Soldevila – RLD blog

Matrícula del 16 al 22 de novembre de 2023.

Què és la CIEACOVA?
La Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià
(CIEACOVA) està formada per persones integrants dels serveis lingüístics de les universitats
valencianes.

La UMH disposad’un web específic: llengues.umh.es

Quin reconeixement o validesa tenen els certificats CIEACOVA?
Els certificats de la CIEACOVA són equivalents als corresponents nivells de la Junta Qualificadora
de Coneixements de Valencià. De fet, el text que apareix en cada certificat n’explicita el conveni:
“Certificat regulat per la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de
Coneixements de Valencià (CIEACOVA). La normativa que regula les equivalències dels certificats de
la JQCV, que inclouen els de la CIEACOVA, es va publicar en l’Ordre 7/2017, de 2 de març de
2017.